Тернопільщина в контексті євроатлантичної інтеграції України: реалії та проблеми

Тернопільщина в контексті євроатлантичної інтеграції України: реалії та проблеми

17/12/2008

Володимир Томахів, кандидат політичних нук, доцент, Тернопільський національний економічний університет

Одним із головних і офіційно задекларованих  пріоритетів зовнішньої політики України після проголошення її незалежності, став курс на євроатлантичну інтеграцію. Активний діалог між Україною і НАТО розпочався в 1991 році, після приєднання України до Ради північноатлантичної співпраці. Також Україна стала першою в СНД державою, яка приєдналась до програми співробітництва з НАТО   «Партнерство заради миру» в 1994 році. В результаті активної співпраці з північноатлантичним альянсом, Україна  отримала реальний шанс стати його членом. Проте, чи не головною перешкодою на шляху до реалізації цієї мети, стали внутрішньополітичні чинники. Як відомо, це   антинатовська позиція окремих політичних сил, які користуються підтримкою значної частини населення  і, чи не найголовніше, ставлення українського суспільства як до НАТО так і до самої  можливості приєднання  України до цього блоку. Очевидним є те, що  в цілому по Україні більшість її громадян негативно відносяться до північноатлантичного альянсу і не підтримують ідею входження до нього, що пояснюється рядом причин. Серед них можна виокремити головні – живучість радянських ідеологічних штампів щодо НАТО і  відсутність належного рівня інформації про нього в суспільстві. Це є наслідком  недостатньої інформаційно-пропагандистської  роботи з метою подолання цих негативних  політико-ідеологічних стереотипів. При цьому показник позитивного чи негативного сприйняття ідеї членства України в північноатлантичному альянсі цілковито залежить від того чи іншого  регіону держави.  Наочно це проілюструємо результатами опитування соціологічної служби Центру Разумкова щодо  сутності  і оцінки діяльності НАТО. В ході дослідження, проведеного в період з 20.04. по 12.05.2006 р. Було опитано 11216 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки для України в цілому – 1%, для кожної області – 5% .

Аналіз результатів опитування показує, що найбільш позитивно  оцінюють діяльність блоку жителі Тернопільщини, найбільш негативно – мешканці Криму. Тому на перший погляд видається, що абсолютна  більшість тернополян мала б підтримати ідею вступу України до НАТО. Однак, дещо іншу картину показало опитування, проведене у червні 2008р центром «Соцінформ»  в місті Тернополі. Його результати засвідчили, що лише 50,8% мешканців міста вважають, що безпеку держави найкраще може забезпечити вступ України до НАТО. Майже аналогічну картину дають результати соціологічного опитування, яке проводилось з 20 по 24 жовтня 2008р. у м. Тернополі тернопільським відділенням соціологічної асоціації України спільно з студентами юридичного факультету Тернопільського національного університету( керівник – Анатолій Литвин ). Було опитано 600 респондентів, дослідження репрезентовано по віку і статі, похибка складає 2%, аналіз результатів проведено у американській програмі SPSS. На запитання , чи потрібно Україні зараз вступати в ПДЧ ( план дій щодо членства в НАТО) відповіді розподілились наступним чином: так -  відповіло 50,4 % опитаних; ні – 34,8%; важко відповісти – 14,8%.

Опитування показало також, що найбільше прихильників  НАТО серед молоді. Одночасно дослідження виявило  і той факт, що значна частина опитаних не знають що таке НАТО, а також багато з них оцінюють євроатлантичний блок і вступ до нього України через призму своїх симпатій до тих чи інших  політичних партій і обєднань. Таким чином, можна констатувати, що  на  Тернопільщині, яка є частиною Галичини, традиційно орієнтованої на європейські цінності і євроатлантичну інтеграцію України, відсоток її прихильників мав би бути дещо вищий. Тому пріоритетним напрямком діяльності місцевих органів влади  в реалізації курсу України щодо її повноправного членства в НАТО, має стати  підвищення загального рівня поінформованості громадян про цей військово-політичний блок і його співробітництво з  Україною. Одночасно це  включає в себе  висвітлення змісту і шляхів реалізації національних і зовнішньополітичних інтересів України та   мету її  євроатлантичної інтеграції. В цьому контексті своєчасними ( а  скоріше запізнілими) є Указ Президента України від 25.04.2008 року і  постанова Кабінету Міністрів України  від 28.05.2008 р. про  « Державну цільову програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки ». Основний зміст роботи   в процесі реалізації цих стратегічних для держави  рішень припадає на місцеві виконавчі  органи влади. Так, проблемами євроатлантичної інтеграції на Тернопільщині займається структурний підрозділ облдержадміністрації – управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. З його ініціативи та спільно з громадською організацією ВГО «Громадська Ліга  Україна – НАТО» протягом року в області  проведено ряд заходів інформаційно-просвітницького характеру. Вони були  спрямовані на   популяризацію серед населення об’єктивної інформації про сутність і  діяльність НАТО та формування позитивної громадської думки на підтримку вступу України в нього.

Позитивним і ефективним є досвід залучення до таких заходів українських військовослужбовців, які спільно з військами Альянсу і в їх складі  брали участь у миротворчих операціях  на Балканах та в Іраку. Разом з тим, майже незатребуваним залишається потенціал місцевих науковців, який, на наш погляд, є необхідний в таких заходах. Доводиться  констатувати,  що  політичні партії, які задекларували в своїх програмах курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України,  фактично не  приділяють належної уваги і ініціативи до цієї важливої ділянки роботи. Загальний аналіз проведеної  на Тернопільщині роботи по  реалізації курсу держави на  євроатлантичну інтеграцію дає можливість визначити деякі суттєві проблеми як об’єктивного так і суб’єктивного характеру на цьому шляху:

-  Кадрове забезпечення на рівні районних держадміністрацій  неадекватне визначеним цілям та  завданням  « Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки ». Воно вимагає  створення в структурах РДА окремого відділу з питань євроатлантичної інтеграції;

- З ініціативи облдержадміністрації протягом року в обласних  і міських ЗМІ  публікувались інформаційні матеріали про НАТО, але в районних  газетах, які є найбільш доступними для сільських жителів, ця тематика  була обмеженою;

-  Досвід проведення інформаційно-просвітницьких заходів в області щодо НАТО показав, що ефективними і результативними вони можуть бути  в тих містах області, де функціонують вищі навчальні заклади, а такі є не в кожному  райцентрі;

- Проблему складає також те, що на даний час Тернопіль залишається чи  не єдиним  в західному регіоні обласним містом, в якому відсутній єдиний інституційний центр інформації і дослідження євроатлантичної інтеграції. Такі інститути і центри, наприклад, результативно функціонують на базі вищих навчальних закладів в багатьох  областях України. Їхня діяльність, як показує досвід країн - членів НАТО, була важливим чинником в процесах  євроатлантичної інтеграції ряду держав Східної Європи; 

- Інформаційно-просвітницькі заходи потребують належного фінансування.  Проблема, що є властивою  для всіх регіонів держави, охоплює в області ще й  іншу проблему – внутрішньополітичну. В серпні 2008 ОДА розроблений проект обласної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр.. Він включає в себе і прогнозований обсяг фінансових ресурсів, в тому числі і на поточний рік. Даний проект потребує затвердження  обласної  ради, а її діяльність фактично  паралізована внаслідок жорсткого протистояння двох основних фракцій – БЮТ і « Нашої України». В  результаті цього програма залишається лише проектом. І нарешті,   проблема, яка  поки що існує на рівні прогнозу і стосується всієї держави. За своєю  масштабністю вона  переважить всі регіональні проблеми євроатлантичної інтеграції разом узяті. Йдеться про світову фінансово-економічну кризу, яка вже відчутно і   негативно відбилася  в Україні. Боротьба з нею та її можливими  наслідками в  умовах сучасного  соціально-економічного та  політичного стану  держави,  може призвести до повної  чи часткової ( в кращому випадку) втрати актуальності питання процесу євроатлантичної інтеграції України. В свою чергу, це може призупинити його  як  всередині країни, так і сприятливі для нього фактори ззовні.

Таким чином, проведене дослідження процесу реалізації курсу України до членства в НАТО на рівні Тернопільщини  дає підстави до наступних висновків:

- Враховуючи сприятливі історичні, етнокультурні та політичні особливості Тернопільщини, значна частина її мешканців неадекватно до них оцінює і сприймає ідею членства України в НАТО. Констатація даного факту руйнує усталений стереотип проте, що в західноукраїнському регіоні абсолютна більшість громадян підтримує ідею членства України в Альянсі;

- Як і  «проблемні» регіони, Тернопільщина потребує проведення інформаційної кампанії з метою зростання підтримки ідеї євроатлантичної інтеграції;

- Аналіз регіональних  проблем процесу євроатлантичної інтеграції показує, що виконання заходів Програми вимагає скоординованих дій органів місцевої влади та її гілок, політичних партій і громадських організацій, ЗМІ, залучення широкого кола громадськості, закладів освіти і науковців, військовослужбовців та належного фінансування.


Джерело: Україна-НАТО: регіональний вимір. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів, 6 грудня 2008 року

 

Повернутися до списку публікаційАрхів публікацій

<<< Грудень 2018 >>>
ПнВтСрЧтПтСбНд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Останні публікації